Plesne v dome, v obytných objektoch

Hĺbková sanácia a likvidácia plesní mikrovlnnou metódou.

plesne1

Plesniam (mikroskopickým hubám) stačí na rozmnožovanie len trochu tepla, kyslíka a hlavne vlhko. Ideálna teplota je 20 až 30 °C, rozmnožujú sa spórami, ktoré sa šíria vzdušnou cestou z infikovaných zdrojov. Prerastajú do veľkých hĺbok a rozkladajú nielen drevo, papier, kožu ale aj omietky či betón.

Plesne sú nielen estetickým a deštrukčným, ale hlavne hygienicky škodlivým faktorom v bytoch a domoch.

Plesne v byte či dome objavíme na obvodových stenách, obkladoch, medzi obkladačkami, na podlahách, kobercoch, textíliách, kuchynských linkách, náteroch, drevených konštrukciách i nábytku.

plesne2

V prvej fáze zasiahnu plesne len lokálne povrch konštrukcií, vytvoria na nich tmavé mokré fľaky, ale časom prerastú do súvislých plôch, rozšíria sa nielen plošne, ale aj do hĺbky. Napadnutý materiál sa začne rozpadávať, omietky začnú odpadávať a nastane celková deštrukcia muriva.

Vznik plesní podporujú tepelné mosty, nedostatočná tepelná izo¬lácia, vzlínajúca vlhkosť v murive a nedostatočné vysušenie objektu po stavebných prácach. Vznik plesní môže spôsobiť aj nedostatočné vetranie alebo  nábytok postavený priamo k stene a siahajúci až po strop miestnosti, kedy dochádza k zabráneniu prirodzeného prúdenia vzduchu.

Plesní je  mnoho druhov. Usadené prežívajú veľmi dlhú dobu (aj  niekoľko rokov), vyklíčia až vo vhodných podmienkach. Mnoho druhov plesní škodí zdraviu, hlavne u osôb s dedičnou dispozíciou k alergiám, u malých detí, starších osôb, osôb s oslabeným imunitným systémom a osôb dlhodobo prebývajúcich  v prostredí zo  zvýšenou koncentráciou spórov. Môžu spôsobovať alergické reakcie dýchacieho traktu, astmatické a bronchiálne problémy, horúčky, reakcie podobné sennej nádche alebo kožným alergiám.

plesne3

Aromatické látky produkované plesňami môžu  dráždiť  u citlivých jedincov sliznice, vyvolávať bolesti hlavy a pocit únavy, alebo depresívne stavy. Niektoré  druhy húb často kontaminujú skladované potraviny a produkujú do prostredia sekundárne metabolity – mykotoxiny, ktoré môžu pri konzumácii  zasiahnutých potravín ohrozovať človeka priamou  toxicitou.

K likvidácii plesní je nutné pristupovať komplexne. V prvom rade treba odhaliť pravú príčinu pretrvávania vlhkosti, zvoliť najvhodnejšiu sanačnú metódu,  postarať sa o ich dôsledné odstránenie a zabezpečiť prevenciu.

Pri sanácií konštrukcií a likvidácií plesní možno uplatniť rôzne metódy: mechanické  (oškrabanie povrchu), fyzikálne (likvidácia UV žiarením, gama žiarením alebo mikrovlnným žiarením), biologické (aplikácia vhodnej protikultúry na postihnutý povrch), chemické (aplikácia chemických prípravkov).

Naša firma likviduje plesne povrchovo, aj do hĺbky mikrovlnným žiarením v kombinácii s chemickým postrekom. Hlavnou výhodou mikrovlnného žiarenia je, že zničí  všetky živé organizmy až do hĺbky jedného metra. Toto dokáže iba gama žiarenie, je ale ionizujúce (rádioaktívne) a neprenosné. Mikrovlnné žiarenie tieto nevýhody nemá, je neionizujúce a prenosné.

Mikrovlny je možné využiť pri sanácii vzácnych obrazov, mobiliára, interiérov ale aj pri likvidácii plesní v omietkach, murive a drevenej konštrukcii.

Podrobnejšie informácie o mikrovlnnej likvidácii plesní nájdete na stránkach Likvidácia plesní.

Podrobnejšie informácie o mikrovlnnej metóde a likvidácii drevokazných škodcov na stránkach O mikrovlnách.