Služby

nov-1

Mikrovlnné vysušovanie vlhkého muriva. Vlhkostná sanácia.

Mikrovlnná likvidácia drevokazných škodcov (drevokazné huby, drevokazný hmyz, plesne). Prevencia na ochranu krovov.

Mikrovlnnú technológiu používame na vysušovanie  muriva a likvidáciu všetkých  drevokazných škodcov . Touto technológiou spoľahlivo zlikvidujeme aj tých  najnebezpečnejších škodcov, akými sú drevokaz slzivý (drevomorka), fúzač krovový a lebo červotoč.

Špecializujeme sa  na prevenciu drevených konštrukcii a likvidáciu drevokazných škodcov a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou. Likvidáciou drevokazných škodcov mikrovlnnou technikou sa úspešne zaoberáme už viac ako 10 rokov. Ročne robíme zásah proti drevokazným škodcom a vlhkosti priemerne v 80-tich až 90-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku.

Mikrovlnná technológia je program  komplexnej  likvidácie drevokazných škodcov zo 100 % účinnosťou  a dlhodobými zárukami.

Komplexný program vysušovania objektov, prevencia, likvidácia a odstránenie príčin šírenia  drevokazných škodcov sme nazvali:

Logo MS

Je to program ekologický, nedeštruktívny a šetrný nielen k životnému prostrediu ale aj k objektom.

Sanačné  práce realizujeme po celom území‚ Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Poľska. Nebránime sa ani iným štátom.

Prevencia drevených konštrukcii

Pri prevencii zistíme, či sú v objekte vytvorené podmienky pre šírenie drevokazných škodcov (drevomorka domáca, fúzač krovový, červotoč a pod.).
Pokiaľ áno, poradíme ako postupovať pri riešení týchto problémov, keď treba tak napadnutie zlikvidujeme v počiatočnom štádiu.
Pri prevencii Vám poradíme ako drevo ošetriť, aby nedochádzalo k napadnutiu drevokazným hmyzom, aké stavebné úpravy dreveníc, chatiek, obytných domov a pod. urobiť, aby nedošlo k infekcii drevokaznými hubami a zavĺhaniu objektu. V prípade potreby zrealizujeme.
Viacej o prevencii krovov a drevených konštrukcii sa dozviete na stránke Preventívne ošetrenie krovov

Likvidácia drevokazných škodcov (drevokazné huby, drevokazný hmyz, plesne)

Mikrovlnná sanácia je kombinácia mikrovlnného ožiarenia s chemickým postrekom napadnutých plôch drevokaznými škodcami. Spočíva v hĺbkovom  zahriatí infikovaných plôch na teplotu min. 65°C pôsobením elektromagnetického vlnenia o frekvencii 2,45GHz . Pri teplote 55°C dochádza k rozpadu bielkovín  a škodcovia nenávratne hynú. Týmto spôsobom je možné ošetriť akúkoľvek  hmotu, ktorá obsahuje bipolárne molekuly (napr. vodu) až do hĺbky 1m. Všetko záleží na dĺžke expozície mikrovlnného žiarenia. Rovnaký princíp ako mikrovlnná rúra.

Sanácia mikrovlnnou technológiou bezpečne zahubí v dreve nielen všetkých drevokazných škodcov ale aj mikroorganizmy.
Zistíme rozsah a príčiny napadnutia drevokaznými škodcami, navrhneme riešenie ako ich zlikvidovať, v prípade potreby zrealizujeme.
Odstránime všetky príčiny napadnutia drevených konštrukcií drevokaznými škodcami. Urobíme všetky potrebné stavebné práce, aby sa v budúcnosti ich ďalší výskyt neopakoval. Vytvoríme v objekte také hydroklimatické podmienky (hydroizoláciu tlakovou injektážou, lepením, podrezaním, drenáže, vetranie, odvetranie podláh, temperovanie a pod.), aby nedochádzalo k opakovanému zvyšovaniu vlhkosti a tým vytváraniu podmienok pre reinfekcii.
Viacej o likvidácii drevokazných škodcov sa dozviete na stránkach:

Likvidácia drevomorky
Likvidácia fúzača
Hubenie červotoča
Likvidácia plesní

Vlhkostná sanácia. Mikrovlnné vysušovanie vlhkého muriva, budov
Sanácia vlhkého muriva spočíva v mikrovlnnom vysušení objektu v priebehu niekoľkých dní a odstránení všetkých príčin zavĺhania. I v tomto prípade zrealizujeme v objekte také stavebné úpravy (hydroizolácie tlakovou injektážou, lepením, podrezaním, drenáže, sanačné omietky a pod.), aby nedochádzalo k opakovanému zavĺhaniu muriva.

Pri dodržaní stanovených teplôt a odbornom mikrovlnnom vysušovaní nedochádza  k zmenám základných parametrov stavebných materiálov, mikrovlny nemajú  negatívny vplyv na statiku budov. Teploty ale môžu mať nepriaznivý vplyv na niektoré izolačné materiály. Mikrovlnným ohrevom sa zaoberáme viacej ako 10 rokov, máme skúsenosti, sme v tomto obore odborníci.

Podrobnejšie informácie o vplyvu na stavebné materiály je možné zistiť na stránkach Certifikáty.

Viacej o vysušovaní mikrovlnnou technológiou na stránke Vysušovanie muriva

Podrobnejšie o stavebnej činnosti našej firmy nájdete na stránkach Stavebná činnosť, Hydroizolácie alebo Rekonštrukcia podláh.

Bezpečnosť mikrovlnného ohrevu

Mikrovlny sú klasickým elektromagnetickým vlnením o frekvencii nižšej ako je žiarenie slnečné a preto nezanecháva žiadne zbytkové žiarenie škodlivé zdraviu.
O bezpečnosti je nutné hovoriť v tomto prípade z dôvodu použitia dosť vysokých výkonov elektromagnetických vĺn a to v rozmedzí 10000 až 25000 W.
Podrobnejšie o bezpečnosti pri mikrovlnnom žiarení sa dozviete na stránkach Mikrovlny v teórii

Mikrovlnná technológia  je niekedy jedinou možnosťou, ako zachrániť  napadnutý objekt drevomorkou, alebo fúzačom.

Mikrovlnná technológia je najrýchlejšia a najlacnejšia známa metóda  likvidácie drevokazných húb, hmyzu a vysušovania objektov.

Aplikácia mikrovĺn pri vysušovaní alebo likvidácii drevokazných škodcov má mnoho výhod oproti iným metódam.  O výhodách mikrovlnnej technológie oproti iným metódam sa dočítate na stránke Výhody oproti iným metódam

Podrobnejšie informácie o programe  vo formáte pdf. s možnosťou stiahnutia:

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou  Vám urobí  spolupracujúca firma Wojoczek s.r.o.