Vysušovanie muriva, likvidácia drevokazných škodcov mikrovlnami.

Ochrana stavebného dreva pred drevokaznými škodcami.
Komplexná sanácia krovov a drevených konštrukcií.

Mikrovlnná technológia je najúčinnejšia pre vysušovanie muriva a likvidáciu všetkých drevokazných škodcov. Spoľahlivo zlikviduje i tých najnebezpečnejších škodcov, akými sú drevokaz slzivý (tiež drevomorka domáca), fúzač krovový alebo červotoč.

Na stránkach služby zistíte ako mikrovlnami likvidujeme drevokazných škodcov alebo vysušujeme murivo. Zistíme a odstránime príčiny vlhkosti muriva, alebo napadnutia drevených konštrukcií škodcami. Navrhneme a urobíme všetky potrebné stavebné práce, aby sa v budúcnosti už ich výskyt neopakoval.

Špecializujeme sa na likvidáciu drevokazných škodcov a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou. Likvidáciou drevokazných škodcov mikrovlnnou technikou sa úspešne zaoberáme už viac ako 10 rokov. Ročne robíme zásah proti drevokazným škodcom a vlhkosti priemerne v 80-tich až 90-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku.

Poradíme Vám pri riešení problémov s drevomorkou, fúzačom, červotočom aj vlhkosťou domu. Navrhneme technologický postup, zrealizujeme. Stačí zavolať alebo poslať e-mail.

Mikrovlnná technológia  je niekedy jedinou možnosťou, ako zachrániť  napadnutý objekt drevomorkou, alebo fúzačom.

Mikrovlnná technológia je šetrná, lacná a ekologická.

Mikrovlnná technológia je program komplexnej likvidácie drevokazných škodcov zo 100 % účinnosťou a dlhodobými zárukami.

Mikrovlnná technológia je niekedy jedinou možnosťou, ako zachrániť napadnutý objekt drevomorkou, alebo fúzačom.

Je to najrýchlejšia a najlacnejšia známa metóda likvidácie drevokazných húb, hmyzu a vysušovania objektov.

Oceniteľnou výhodou mikrovlnného vysušovania je, že žiarenie v murive zničí všetku mikroflóru a mikrofaunu (plesne, huby, hmyz a pod.).

Rýchlosť, 100 % účinnosť, cena a dlhodobé záruky sú hlavnými výhodami tejto technológie oproti iným metódam. Viacej o ďalších metódach likvidácie drevokazných škodcov a výhodách mikrovlnnej technológie oproti iným sa dočítate na stránke Výhody oproti iným metódam

Sanančné práce realizujeme po celom území Čiech, Slovenska a Poľska

O mikrovlnnej technológií sa dozviete viac na stránke O mikrovlnách
O likvidácii drevokazných húb mikrovlnnou technológiu na stránkach Likvidácia devokazných húb a plesní
O mikrovlnnom vysušovaní na stránke Princíp mikrovlnného vysušovania

Odkazy:
Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou robí firma Wojoczek s.r.o.