Aplikácia mikrovĺn v stavebníctve

Mikrovlnná sanácia a vysušovanie vlhkého muriva
Likvidácia drevokazných škodcov (drevokazné huby, drevomorka, drevokazný hmyz, plesne)

Aplikácia mikrovĺn pri likvidácii drevokazných škodcov a vysušovaní

O mikorvlnachP1060126

Mikrovlnná technológia je založená na pôsobení elektromagnetického vlnenia na molekuly hmoty. Jeho pôsobením sa bipolárne molekuly rozkmitajú a trením o seba vzniká teplo. Takými bipolárnymi molekulami je napr. voda. Zahrievanie prebieha vnútri materiálov a tak minimálne ovplyvňuje okolie (princíp mikrovlnnej rúry).
Vlastnosti mikrovlnného ohrevu, predovšetkým objemového a selektívneho, sú využívané tiež pri vysušovaní muriva a likvidácii drevokazných škodcov akými sú drevokazný hmyz, drevokazné huby alebo plesne. Ide o tepelnú metódu likvidácie drevokazných škodcov ako sú fúzač krovový, červotoč, drevokaz slzivý, tiež drevomorka domáca, koniofóra a iné.
Viac o mikrovlnách na stránkach Mikrovlny v teórii

Vlhkostná sanácia, vysušovanie vlhkých objektov
Mikrovlnnú technológiu využívame k vysušeniu akéhokoľvek vlhkého muriva v objektoch murovaných i drevených. Mikrovlny sa dajú využiť pri sanácii rekreačných dreveníc, obytných domov, kostolov, hradov, zámkov a priemyselných objektov.
Čo u vysušovania s využitím teplovzdušných agregátov alebo kondenzačných prístrojov trvá mnoho mesiacov, alebo skôr rokov, mikrovlny zvládnu za niekoľko dní.
Viac o vysušovaní mikrovlnnou technikou na stránkach Princíp mikrovlnného vysušovania.

O mikrovlnachSNC00927

Likvidácia drevokazných škodcov (drevokaz slzivý, fúzač krovový, červotoč...)
Podstata mikrovĺn pri ničení plesní, hub a drevokazných živočíchov spočíva v tom, že sa tieto organizmy, obsahujúce vodu, veľmi rýchlo v celom objeme zahrievajú a po dosiahnutí kritickej teploty hynú. Larvy hmyzu sú usmrtené pri teplote okolo 55 ºC, huby a plesne hynú ešte pri nižších teplotách v závislosti na dĺžke ožiarenia.
Viac o likvidácii drevokazných škodcov je možné nájsť na stránkach Likvidácia drevokazných hub a plesní alebo Likvidácia drevokazného hmyzu

Podrobnejšie o jednotlivých drevokazných škodcoch (drevokaz slzivý, fúzač krovový, červotoč a iné )  sa dozviete na stránkach O škodcoch

Mikrovlnné vysušovanie, likvidácia drevokazných škodcov  a výhody oproti iným metódam

Hĺbkové pôsobenie mikrovĺn zasahuje nákazu bez nutnosti odkrývania napadnutých miest. Odpadá obvyklé rozsiahle búranie, výmena časti objektu nie je potrebná. Vymieňajú sa len tie prvky, ktoré v dôsledku poškodenia neplnia svoju funkciu. Ostatné, čiastočne napadnuté sú sterilizované a ponechané na mieste. Pri ožiarení sa materiál automaticky vysuší a tým sa odstránia podmienky pre šírenie biologických škodcov.
Viac o výhodách oproti iným metódam sa dozviete na stránkach Výhody oproti iným metódam