Aplikácia mikrovĺn v stavebníctve

Mikrovlnné vysušovanie vlhkého muriva
Mikrovlnná likvidácia drevokazných húb a hmyzu

O firmeP1060207

Firma Cultural service s.r.o. vznikla v roku 1996. Aplikáciou mikrovlnnej technológie (sekve O mikrovlnách) v stavebníctve sa začala zaoberať už v roku 2003.
Firma mikrovlnnou technológiou dosiahla mnoho úspechov. Mikrovlnnú technológiu aplikujeme ročne priemerne v 80 až 100 objektoch. Mikrovlnná metóda bola aplikovaná pri vlhkostnej sanácii alebo likvidácii drevokazných škodcov (drevokazné huby, drevokazný hmyz) v niekoľkých zámkoch, kostoloch, priemyslových budovách, mnohých rodinných domoch alebo dreveniciach.

Špecializujeme sa na prevenciu drevených konštrukcii a likvidáciu drevokazných škodcov a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou. Likvidáciou drevokazných škodcov mikrovlnnou technikou sa úspešne zaoberáme už viac ako 10 rokov. Ročne robíme zásah proti drevokazným škodcom a vlhkosti priemerne v 80-tich až 90-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku.

Tieto webové stránky boli vytvorené špeciálne pre mikrovlnnú technológiu, ktorú firma aplikuje pri vysušovaní muriva a likvidácii všetkých drevokazných škodcov pod názvom program:

maser

Základným cieľom firmy je dosiahnuť, aby sanovaný objekt bol ošetrený natrvalo, aby sa vlhkosť či drevokazný škodcovia do objektu už nikdy nevrátili. Nejedená sa iba o samotné odstránenie drevokazných škodcov alebo vlhkosti. Program je o odstránení všetkých príčin, ktoré podporujú vlhnutie muriva, či napadnutie drevokaznými škodcami s dlhodobými zárukami.

O firmeSnimek 006

Pri uplatňovaní mikrovlnnej technológie spolupracujeme okrem iného s Doc. RNDr.Lubomírem Schánělem, CSc., autor metódy praktického využitia mikrovĺn pri likvidácii biologických škodcov v ČR a Ing. M. Hájkem, vedúcim mikrovlnného laboratória Akademie věd ČR, uznávaným svetovým odborníkom na aplikáciu mikrovĺn v praxi.

Naši kmeňoví pracovníci majú vzdelanie v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ostatní sú dôkladne preškolení pre zachádzanie s prístrojmi vyžarujúcimi mikrovlnnú energiu, aby perfektne zvládli technologické postupy a neohrozili seba ani okolie.

Nedeštruktívna účinnosť mikrovlnnej energie na stavebné materiály bola overená Banícko-hutníckou akadémiou v Krakove, deštruktívna účinnosť na živé organizmy vo Výskumnom a vývojovom ústave drevárskom Praha, Výrobkové a skúšobné laboratórium Březnice (viz. Certifikáty)

Viacej o aplikácii mikrovlnnej technológiou nájdete na stránke Služby

Podrobnejšie informácie o stavebnej činnosti našej firmy na stránke Stavebná činnosť

Výhody mikrovlnnej technológie oproti iným metódam nájdete na stránke:Výhody oproti iným metódam

Podrobnejšie informácie o drevokazných škodcoch na stránkach O škodcoch

Podrobnejšie informácie o mikrovlnnej technológii na stránkach O mikrovlnách

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou Vám urobí spolupracujúca firma Wojoczek s.r.o.