Rekonštrukcia podláh, prevetrané podlahy, systémy iglu

Správne prevetraná podlaha je jednoduché riešenie proti vlhnutiu budovy

Rekonštrukcia podlahy, ale niekedy iba zmena podlahovej krytiny, môže nepriaznivo zmeniť hydroklimatické podmienky staršej budovy, zvlášť s drevených konštrukcii a v rekreačných objektoch. Murivo je vlhké, tvoria sa plesne, drevené prvky rozožiera hmyz alebo drevokazné huby.

Nevhodné zámeny pôvodných materiálov a pôvodnej technológie sú najčastejšie príčiny mokrého muriva, výskytu plesní alebo kontaminácie drevených prvkov drevokaznými škodcami.

Pri rekonštrukcii podláh je nutné zvoliť správnu technológiu, materiály, vhodnú hydroizoláciu a odvetranie. Keď je toto pravidlo porušené, tak sa môže stať, že podlaha zostáva suchá ale vlhnú múry, tvoria sa plesne, alebo nové podlahy napadne huba.

Správne odvetraná podlaha pomôže vyriešiť problém s vlhkosťou, plesňou v murive i drevo-kaznými hubami ako je napr. drevokaz slzivý.

Kvalitne prevetrané podlahy s dostatočnou cirkuláciou vzduchu môžu vyriešiť nákladné hydroizolácie (podrezanie muriva, injektáž…) v starších objektoch.

vespaio

Špecializujeme sa na vysušovanie budov mikrovlnnou technikou a odstraňovanie príčin a škôd napáchaných drevokaznými škodcami a vlhkým murivom.

Navrhneme a zrealizujeme prevetrané podlahy, ktoré zlepšia hydroklimatické podmienky, zabránia zvyšovaniu vlhkosti alebo opakovanej kontaminácii drevokaznými škodcami.

solido

Prevetrané podlahy so vzduchovou medzerou je možno vytvoriť z prefabrikovaných tvaroviek systému iglu. Výrobcov tvaroviek založených na podobnom systéme je viac.

Výhody prevetraných podláh na systéme iglu

  • odvedenie vlhkosti a radónu z podložia
  • zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti
  • zamedzenie tvorbe drevokazných húb a plesní
  • možnosť použiť ľubovoľnú nášľapnú vrstvu a tepelnú
  • izoláciu
  • možnosť vedenia inžinierskych sietí v dutine vytvorenej
  • tvarovkami
  • dlhá životnosť
  • vhodné použiť v objektoch, v ktorých nie sú odporúčané zásahy do nosného muriva

Dôležitou podmienkou prevetraných podláh je odvádzanie vlhkosti mimo objektu cirkuláciou vzduchu pod podlahou pomocou vzduchových dutín a komínových efektov.

Podlahy plošne odvetrané drenážnymi trubkami

trubka

Podlahy sú ľahké, vzdušné, zo štrkovým násypom frakcia 16-32mm .
Podlahovú krytinu tvorí klasická drevená dlážka na hranoloch.
Ako násyp a tepelnú izoláciu možno využiť penové sklo - štrk.
Hlavnou výhodou týchto podláh je nižšia cena.
Vhodné predovšetkým do drevených objektov.

kameny

Kvalitné hydroizolácie tlakovou injektážou Vám urobí spolupracujúca firma Wojoczek s.r.o.