Chrastavka pivničná, trámovka, čechračka, trúdnikovček a ich likvidácia

Realizujeme komplexnú ekologickú likvidáciu všetkých drevokazných húb mikrovlnnou metódou.

Zistíme rozsah a príčiny napadnutia, navrhneme riešenie ako ich zlikvidovať, zrealizujeme.

Nezvratné škody v dome môžu okrem drevokazu slzivého (drevomorky) spôsobiť aj iné drevokazné huby ako sú napríklad chrastavka pivničná, trámovka plotová, čechračka lastúrovitá alebo trúdnikovček radový.

ost houby1ost houby2ost houby3

Väčšinou majú vyššie nároky na životné prostredie, k svojmu rastu potrebujú vyššiu teplotu alebo vlhkosť. Napriek tomu ich netreba podceňovať, v teplom a vlhkom prostredí, hlavne v teplých a vlhkých pivniciach môžu byť ešte nebezpečnejšie ako drevomorka.

Podhubie drevokazných húb prerastá nielen drevenou konštrukciou, ale i podlahový násyp, podložie a dlažbu, nezastaví ich murivo, tehla ani betón. Nezničí ich samotný chemický postrek, či odrezanie od vody, ani zabetónovanie. To všetko len jej vegetáciu obmedzí.

K sanácii drevokazných húb je nutné pristupovať komplexne, nestačí ich iba zlikvidovať, je nutné odstrániť príčiny kontaminácie, aby sa ich výskyt neopakoval.

Všetky drevokazné huby spoľahlivo v celom rozsahu napadnutia ekologicky a nedeštruktívne zlikvidujeme mikrovlnným žiarením v kombinácii s chemickou aplikáciou fungicídnych prípravkov a realizovaním takých stavebných úprav, ktoré zabránia v ďalšej opakovanej vegetácii navždy.

V prípade potreby zabezpečíme murivo pred opakovaným napadnutím aplikáciou chemických fungicídnych prípravkov tlakovou injektážou.

V prípade potreby urobíme výkopové a búracie práce, zhotovíme vhodné hydroizolácie, drenáže a odvetrané podlahy.

Špecializujeme sa na likvidáciu drevokazných húb a vysušovanie muriva mikrovlnnou metódou. Likvidáciou drevokazných škodcov mikrovlnnou technikou sa úspešne zaoberáme už viac ako 10 rokov. Ročne zlikvidujeme drevokazné huby v 40-tich až 50-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku. Žilina alebo Banská Bystrica sú pre nás bližšie ako Brno alebo Pardubice.

V prípade podozrenia na výskyt huby poskytneme konzultácie a zisťovací nález zadarmo.

Viac o drevokazných hubách sa dozviete na stránke Ostatné drevokazné huby
O mikrovlnnej technológií viac na stránke O mikrovlnách
O výhodách mikrovlnnej technológie oproti iným metódam sa dočítate na stránke výhody oproti iným metódam