Hrbohlav, piloritka, drevokazné mravce a ich likvidácia

Nezvratné škody na stavebnom dreve môžu okrem fúzača krovového a červotoča spôsobiť larvy iného drevokazného hmyzu ako je hrbohlav, piloritka, drevokaz alebo mravce. hmyz1
Keď sme schopní mikrovlnnou technológiou zahubiť v dreve všetky mikroorganizmy, nie je problém zlikvidovať larvy hrbohlava, piloritky, mravcov a ostatného drevokazného hmyzu.
Mikrovlnami zlikvidujeme hrbohlava, piloritky, drevokazných mravcov a ostaný drevokazný hmyz v drevených prvkoch krovu, stropných trámoch, podlahách, drevenom murive, doslova v každej drevnej hmote.

Mikrovlnnou metódou zahubíme tohto chrobáka aj pod sadrokartónom alebo iným obložením bez demontáže.hmyz2

Pri sanácii drevených konštrukcii dávame prednosť kombinácii mikrovlnného žiarenia s tlakovou injektážou.
Mikrovlnná technológia je veľmi spoľahlivá tepelná metóda pri likvidácii všetkých drevokazných škodcov v starých krovoch a ostatných drevených konštrukciách.

Pred samotnou sanáciou drevenej konštrukcie od drevokazného hmyzu urobíme dôkladnú kontrolu všetkých drevených prvkov v objekte a určíme rozsah napadnutia. Pokiaľ je napadnutie rozsiahlejšie, odporúčame plošnú sanáciu všetkých drevených prvkov, keď je napadnutie v počiatočnom štádiu, je možné sanovať lokálne iba prvky napadnuté. V prípade, že sa predpokladá Likvidacia  fuzaca SNC00928zobytnenie podkrovia, alebo iný obklad či zateplenie, odporúčame mikrovlnami sanovať celý krov ak zistíme aj malé napadnutie.

Pri sanácii drevených konštrukcií zlikvidujeme larvy hmyzu mikrovlnami, odstránime poškodenú drevnú hmotu, vymeníme totálne degradované a nefunkčné prvky a preventívne ošetríme všetky drevené prvky fungicídnym a insekticídnym  prípravkom, aby sa napadnutie neopakovalo.

Odstránime všetky príčiny napadnutia drevených konštrukcii drevokaznými škodcami. Urobíme všetky potrebné stavebné úpravy a vytvoríme v objekte také hydroklimatické podmienky (izolácie, vetranie, temperovanie a pod.), aby v budúcnosti nedochádzalo  k opakovanému vytváraniu podmienok  k reinfekcii.

Mikrovlnná technológia je vhodná predovšetkým pri lokálnej likvidácii drevokazného hmyzu.

Viac o likvidácii drevokazného hmyzu sa dozviete na stránkach Likvidácia drevokazného hmyzu
Viac o mikrovlnnej metóde nájdete na stránkach O mikrovlnách
Viac o hrbohlavovi, piloritkách, drevokazných mravcoch a ostatnom drevokaznom hmyze sa dozviete na stránkach Drevokazný hmyz