Likvidace dřevokazných hub a plísní

Schopnost mikrovln zahřívat hmotu, která obsahuje bipolární molekuly (v našem případě vodu) zevnitř, lze využít i při likvidaci živých organismů ve všech druzích zdi a stavebním dřevě.

Také v tomto případě jsou využívány vlastnosti objemového a selektivního mikrovlnného ohřevu.

Princip ničení plísní a hub spočívá v tom, že se organismy obsahující vodu, působením mikrovln velmi rychle v celém objemu zahřívají a po dosažení kritické teploty hynou. Houby a plísně hynou již při teplotách přesahujících 36° C v závislosti na délce ozáření.

Jinak řečeno, princip mikrovlnné technologie při ničení všech mikroorganismů, v našem případě plísní a hub spočívá v tom, že mikrovlnou energii velmi účinně absorbují látky obsahující vodu. Tyto látky se v celém objemu velmi rychle ohřívají a po dosažení kritické teploty organismy hynou. Rychlost absorpce mikrovlnné energie je přímo úměrná procentuálnímu obsahu vody. I hodně vlhké zdivo a dřevo (20 - 30 %) má stále podstatně méně vody než živá tkáň hub (více než 90%). Proto houby absorbují mnohem více mikrovlnné energie než jejich okolí. V důsledku nepřítomnosti termoregulačních mechanismů i v důsledku přímého působení mikrovln se rychle se přehřívají, ztrácejí vodu a následkem toho hynou

 

Mikrovlnné prozáření (jeho nasměrování)je dáno prostorovou mapou napadení houbou. Délka potřebné doby ozáření je stanovena laboratorně a praxí ověřenými tabulkami. Účinek zásahu je vyhodnocován kontrolou teploty ozařovaného materiálu bezkontaktními teploměry, hloubkovými tepelnými sondami a v případě potřeby také termovizní kamerou.

Praktické využití mikrovlnné technologie

Při likvidaci dřevokazných hub všech druhu (nejčastěji dřevomorka domácí) v chatových domcích, obytných i průmyslových budovách, ve stodolách, v kostelech, na zámcích a hradech. V těchto případech je mikrovlnný program mnohonásobně účinnější a několikanásobně levnější než klasické metody. Není nutná výměna či demolice napadených části.

Při likvidaci plísní a hub po haváriích, povodních, po požárech. Mikrovlnnou metodou rychle vysušené prostory mohou začít plnit svou funkci ihned po rekonstrukci .

Při ošetření dřevěných předmětů (často značné sbírkové ceny) při napadení plísněmi a houbami (obrazy, starožitný nábytek apod.) zejména s ohledem na povrchovou úpravu, která nesmí být poškozena použitím chemikálií.