Výhody mikrovlnné technologie oproti jiným metodám

Mikrovlnná technologie má oproti jiným metodám celou řadu výhod.

Rychlost, 100 % účinnost, cena a dlouhodobé záruky jsou hlavními výhodami této technologie. Je šetrná a ekologicky nezávadná! Někdy je jedinou možností, jak zachránit napadený objekt dřevomorkou nebo tesaříkem. Jde o nejrychlejší a nejlevnější známou metodu likvidace dřevokazných hub, hmyzu a vysušování objektů..

Likvidace dřevokazných škůdců

Likvidace hub (např. dřevomorky domácí) klasickými metodami předpokládá výměnu a fyzickou likvidaci všech napadených dřevěných částí i značného okolí, odstranění omítek, odstranění napadené zeminy a okolí, opálení zdi apod. Dřevomorka se může vrátit, protože její rhizomorfy (tzv. kořeny, provazce) jsou prorostlé zdivem, dlažbou i pórovitým betonem až několik metrů od viditelně napadeného místa.

Likvidace dřevokazného hmyzu (např. tesařík krovový) klasickými metodami předpokládá výměnu a fyzickou likvidaci všech napadených dřevěných částí i blízkého okolí.

Při likvidaci dřevokazného hmyzu tlakovou injektáží také není nutné měnit napadené části, ale není u ní zaručena 100% účinnost, několikrát se opakuje, je dražší a náročnější.

Chemický postřik je velice málo účinný. Nepůsobí hloubkově, jedná se spíše o prevenci, než o přímou likvidaci. Dřevomorka nebo hmyz ve hmotě roste dál a působí značné škody.

Mikrovlnná technologie při likvidaci biologických škůdců tyto nedostatky nemá, je podstatně levnější než metody klasické a je 100% účinná, při odstranění příčin časově neomezená . Mikrovlny likviduji živou hmotu, přímo uprostřed hmoty (zdiva, dřeva, hlíny) bez její deformace. Funkční prvky není nutno odstranit, po ošetření plní dál svoji funkci.

 

Vysušování

Odvlhčování nuceným větráním přivádí do objektu venkovní vlhkost, a trvá několik měsíců i roků (záleží na množství vody ve zdivu) .

Vysušování foukáním teplého vzduchu do prostoru trvá také dlouho, vznikají vysoké tepelné ztráty únikem teploty do okolních prostor současně s vlhkostí, kterou je nutné odvětrávat.

Absorbční a kondenzační vysušovače „pracují“ také částečně zbytečně, odvlhčují i přicházející vzduch z okolí, mimo vysušovaný prostor. Je nutno dlouhodobě hlídat v přístrojích množství kondenzované vody a vynášet ji.

U elektroosmózy jsou využívány spíše dlouhodobé účinky a tam, kde klasickou izolaci lze jen stěží použít, nebo její instalace by byla příliš finančně náročná. Optimálního vysušení je v tomto případě dosaženo až po několika rocích. Účinnost této metody ale doposud nebyla nikdy prokázána.

Mikrovlnná technologie vzpomínané nedostatky nemá. Vlivem mikrovln vzniká totiž teplo uvnitř zdiva, neohřívá se okolní vzduch, cirkulace vzduchu ve vysušovaném prostoru naopak napomáhá rychlejšímu úniku vodních par do venkovního prostoru. To je hlavní důvod, proč je podstatně rychlejší a tím také levnější.