Vysoušení zdiva mikrovlnou technologií

Princip vysoušení zdiva

Mikrovlnné vysoušení zdiva je založeno na absorbci mikrovln molekulami vody, které přejímají energii mikrovlnného pole a převádějí ji do vlastního pohybu. Molekuly vody se rozkmitají a třením o sebe vzniká teplo, tím se zdivo zahřívá a voda odpařuje. Část energie /kinetická/ se přenáší do pohybu molekul ve směru působení záření a voda je vytlačována ze zdiva ven. Tento mechanismus je základem rychlosti a účinnosti mikrovlnného vysoušení. Při tom reakce probíhají uvnitř materiálů a minimálně tak ovlivňují okolí. Ohřívá se zevnitř zdivo a minimálně okolní vzduch.

Rychlost vysoušení:

 

Zahřátí vody ve zdivu je velice rychlé, protože se teplo vytváří uvnitř hmoty, ohřívá se pouze zdivo a ne okolní vzduch.

Rychlost vysoušení je dána množstvím použité energie. Částečně ji ovlivňuje typ zdiva svou kapilární propustností, kvalita a čistota vody (čistá voda je vysoušena rychleji) a povrchová úprava zdiva (např. málo propustné hydrofobní omítky vysoušení zpomalují) a také tloušťka zdiva (tenké zdivo je vysušováno rychleji).

Praktický příklad:

1m3 zdiva vážící 1700 kg obsahuje 170 l vody (10 % hm), při povolené hmotnostní vlhkosti 4,5% musíme z něho odstranit cca 90 l vody (5,5%). V našem případě musíme z 20 m3 odstranit 1800 l vody.

Cihlový rodinný domek 10 x 10 m o tloušťce zdiva 50 cm, zavlhlý  do výše 1m na 10% hmotnostní vlhkosti (20 m3) lze vysušit na povolenou hmotnostní vlhkost 4,5% za 3 dny. Rozhoduje počet nasazených strojů.

Vysoušení, které bez použití techniky, případně s použitím teplovzdušných nebo kondenzačních strojů trvá řadu měsíců, ale spíše několik let, mikrovlny zvládnou během několika dní.

Působení mikrovlnného vysoušení na materiály

Mikrovlnným vysoušením nedochází u stavebních materiálů k žádným změnám základních parametrů a nemá žádný negativní vliv na statiku budov.

Při předchozím použití nevhodných hydrofobních omítek může dojít při vysušování k jejích opadání. Hydrofilními omítkami vlhkost prostupuje.

Hlavní podmínkou úspěchu při vysušování zdiva je odstranění příčiny jeho vlhnutí. Pokud se jedná o havárii, nebo povodeň, tak jsou příčiny zřejmé. Ovšem při trvale zavlhlých a podmáčených zdech je nutno nejdříve zhodnotit stav izolace, střechy, okapů a závady odstranit. Jinak nemá žádný smysl vysušovat toto zavlhlé zdivo, vlhkost se znovu vrátí, zdivo opět nasákne vodou.

Praktické využití mikrovlnné technologie

Stoprocentní smrtící účinek na živé formy je prokázán laboratorně. Metodu lze aplikovat na každé zdivo nebo krov.
Rychlost vysoušení má praktický a ekonomický význam, protože vysušené prostory mohou ihned plnit svou funkci (školy, obytné budovy, restaurace, výrobní prostory apod.).

Vlastnosti mikrovln lze uplatnit především:

  • u vysušování objektů po haváriích (vysoušení vlhkého zdiva po prasklém potrubí)
  • u vysušování objektů po likvidaci následků požárů (vysušení vlhkého zdiva)
  • u mimořádných havarijních situacích spojených s velkým množstvím vody, která vnikne do objektu s následným rychlým rozvojem růstu hub a plísní (vysušování objektů po povodních a přívalových deštích mikrovlnami je vzhledem k jejich všestrannému účinku je velmi výhodné).
  • u vysušování dlouhodobě zavlhlých starých objektů i po rekonstrukcích (když je dobře provedená izolace, přirozeným způsobem vysušení trvá několik měsíců až roků). Mikrovlnnou metodou rychle vysušené prostory mohou začít plnit svou funkci ihned po rekonstrukci.
  • u vysušování dokončovaných novostaveb (v případě, že je nutno dodržet termín kolaudace)

 

Více informací a ke stažení ve formátu pdf zde: